Už žádné
další superligy
Superligové fiasko superligy ukázalo, že evropský sport je na pokraji katastrofy.

Desetiletí špatného vedení způsobila zranitelnost bezpočtu klubů, komunit a soutěží vůči jejich ovládnutí dravými a nepříznivě nakloněnými investory, jejichž jediným cílem je vydělat peníze.

Už toho máme dost.

Musíme proměnit příval rozhořčení ze situace kolem superligy, solidaritu a společný cíl ve zřetelný, praktický a dlouhodobý akční plán na evropské úrovni.

Sport je společenským statkem, který patří všem – nejen bohatým a elitě. Teď je více než kdy jindy klíčové, aby instituce Evropské unie, členské země a politici spolupracovali s fanoušky a dotčenými občany na záchraně fotbalu a dalších sportů na celém kontinentě.
KLÍČOVÉ POŽADAVKY
1
CHRÁNILI evropský model sportu
Evropský model sportu vychází z oblíbených zásad, jako jsou kladné sportovní hodnoty, postupy a sestupy, kvalifikace do evropských pohárů díky vítězství v domácích soutěžích a finanční solidarita. Tento model a jeho zásady musí být chráněny na úrovni EU, aby se zabránilo dalším pokusům o odtržení ve stylu superligy.
2
UZNALI společenskou hodnotu a specifickou povahu sportu v evropské společnosti
Sport hraje v evropské společnosti důležitou úlohu tím, že podporuje účast řadových, neprofesionálních členů a zahrnuje vzdělávání, veřejné zdravotnictví a kulturu, jakož i rovnost, rozmanitost a začlenění. Pro miliony Evropanů představuje sport koníček, vášeň a smysl života. Není to jen ledajaký byznys. A to musí uznat právo EU, včetně pravidel hospodářské soutěže.
3
ZAPOJILI fanoušky do diskusí s cílem formovat dlouhodobou budoucnost evropského sportu
Pandemie ukázala, že fanoušci jsou jednou nejdůležitějších součástí evropského sportu. Toto je třeba uznat a zahrnout fanoušky do všech diskusí a rozhodnutí o dlouhodobé budoucnosti sportu.
CO JE EOI ?
Evropská občanská iniciativa (EOI) nabízí lidem a skupinám příležitost formovat zásady Evropské unie (EU) tím, že oficiálně Evropskou komisi požádá, aby navrhovala nové zákony. Jakmile určitá iniciativa shromáždí 1 milionu podpisů, Komise rozhodne o dalším postupu.

V souladu s článkem 165 SFEU, články 2 a 3 SEU, nařízením (EU) 2021/1060 a nařízením (EU) 2021/817 tímto vyzýváme Komisi, aby přijala doporučení zajišťující unijní rámec a pokyny pro postupy členských států za účelem:

  1. ochrany modelu fotbalu v Evropě
  2. uznání společenské hodnoty sportu v evropské společnosti
  3. uznání specifické povahy sportu v pravidlech EU pro hospodářskou soutěž
  4. posílení vize EU a dlouhodobých zásad ohledně budoucnosti a vedení evropského sportu
KDO JSME ?
O výhře se rozhoduje na hřišti je kampaň, kterou řídí Football Supporters Europe (FSE).

Občanskou iniciativu musí navrhnout skupina alespoň sedmi organizátorů, kteří žijí v sedmi různých zemích EU.

Organizátoři:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Podporovatelé:
Pokud by vaše organizace chtěla vyjádřit veřejnou podporu iniciativě O výhře se rozhoduje na hřišti, zašlete prosím e-mail na adresu contact@winitonthepitch.eu.

EVROPSKÁ

OBČANSKÁ

INICIATIVA

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Evropská občanská iniciativa je cesta, jak Evropské komisi navrhnout konktétní legislativní změny.

Chraňte kluby,
komunity a soutěže
Podepište tuto občanskou iniciativu
ještě dnes a pomozte nám dosáhnout 1 milionu podpisů.