Aitab superliigadest
Superliiga fiasko näitas, et Euroopa sport on katastroofi äärel.

Kümnendid halba juhtimist on muutnud haavatavaks lugematul hulgal klubisid, kogukondi ja võistlusi – röövellikud investorid on huvitatud nende ülevõtmisest ainsa eesmärgiga raha teenida.

Nüüd aitab.

Peame superliigat tervitanud nördimuse, solidaarsuse ja ühise eesmärgi eest väljas olemise soovi muutma selgeks, praktiliseks ja pikaajaliseks tegevuskavaks Euroopa tasandil.

Sport on ühiskondlik hüve, mis kuulub kõigile – mitte ainult rikastele ja eliidile. On olulisem kui kunagi varem, et Euroopa Liidu institutsioonid, liikmesriigid ja poliitikud teeksid jalgpalli ja muude spordialade kaitsmiseks kogu kontinendil koostööd fännide ja asjaomaste kodanikega.
PÕHINÕUDMISED
1
KAITSTA Euroopa spordimudelit
Euroopa spordimudel põhineb populaarsetel põhimõtetel, nagu sportlikud saavutused, kõrgemasse järku tõusmine ja madalamasse järku tagandamine, Euroopa liigasse pääsemine kodumaise edu kaudu ning rahaline solidaarsus. Seda mudelit ja selle põhimõtteid tuleb ELi tasandil kaitsta, et vältida edasisi superliiga sarnaseid eraldumise püüdlusi.
2
TUNNUSTADA spordi sotsiaalset väärtust ja eripära Euroopa ühiskonnas
Sport mängib Euroopa ühiskonnas olulist rolli, julgustades rohujuuretasandi osalust ning hõlmates haridust, tervishoidu ja kultuuri, aga ka võrdsust, mitmekesisust ja kaasatust. Miljonite eurooplaste jaoks on sport nende hobi, kirg ja eesmärk. See pole nagu iga teine ettevõtmine. Seda tuleb ELi õiguses, sealhulgas konkurentsieeskirjades tunnustada.
3
KAASATA fänne aruteludesse, et kujundada Euroopa spordi pikaajalist tulevikku
Pandeemia on näidanud, et fännid on Euroopa spordi üks tähtsamaid sidusrühmi. Seda tuleb teadvustada, kaasates fännid kõikidesse aruteludesse ja otsustesse, mis puudutavad spordi pikaajalist tulevikku.
MIS ON EUROOPA KODANIKUALGATUS ?
Euroopa kodanikualgatus pakub inimestele ja gruppidele võimalust kujundada Euroopa Liidu (EL) poliitikat, kutsudes Euroopa Komisjoni üles esitama uusi seadusettepanekuid. Kui algatus on saanud miljon allkirja, otsustab komisjon, milliseid meetmeid võtta.

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 165, Euroopa Liidu lepingu artiklitega 2 ja 3, määrusega (EL) 2021/1060 ja määrusega (EL) 2021/817 kutsume komisjoni üles võtma vastu soovituse, milles sätestatakse ELi raamistik ja suunised liikmesriikide tegevuseks, et:

  1. kaitsta jalgpalli mudelit Euroopas
  2. tunnustada spordi sotsiaalset väärtust Euroopa ühiskonnas
  3. tunnustada ELi konkurentsieeskirjades spordi eripära
  4. tugevdada ELi visiooni ja pikaajalist poliitikat Euroopa spordi tuleviku ja juhtimise osas
KES ME OLEME ?
Kampaania „Võit väljakul“ koordineerija on jalgpalli poolehoidjate organisatsioon Football Supporters Europe (FSE).

Kodanikualgatuse ettepaneku peab tegema rühm, mis koosneb vähemalt seitsmest korraldajast, kes elavad seitsmes erinevas ELi riigis.

Korraldajad:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Kui teie organisatsioon soovib avaldada algatusele „Võit väljakul“ avalikku toetust, kirjutage e-posti aadressil contact@winitonthepitch.eu.

EUROOPA

KODANIKUALGATUS

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Een Europees burgerinitiatief stelt EU-burgers in staat om rechtstreeks een concrete wetswijziging voor te stellen aan de Europese Commissie .

kaitseme klubisid,
kogukondi ja võistlusi
Andke kodanikualgatusele oma allkiri
ja aidake meil jõuda miljoni allkirjani.