Ei enää
superliigoja
Epäonnistunut superliigahanke on osoittanut, että urheilu Euroopassa on katastrofin partaalla.

Vuosikymmenten aikana urheiluseurojen johdossa tehdyt virheet ovat tehneet lukuisista seuroista, yhteisöistä ja kilpailuista alttiita ahneiden sijoittajien vihamieliselle valtaukselle. Ja näitä sijoittajia kiinnostaa vain raha.

Nyt saa riittää.

Meidän on muutettava superliigan aiheuttamat närkästyksen, yhteenkuuluvuuden ja yhteisen tarkoituksen purkaukset selkeäksi, käytännölliseksi ja pitkäaikaiseksi toimintasuunnitelmksi koko Euroopan tasolla.

Urheilu on kaikille kuuluva sosiaalinen voimavara. Se ei kuulu vain rikkaille ja eliitille. Nyt enemmän kuin koskaan on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan unionin instituutiot, jäsenvaltiot ja poliitikot tekevät yhteistyötä fanien ja huolestuneiden kansalaisten kanssa suojellakseen jalkapalloa ja muita urheilulajeja koko mantereella.
KESKEISET VAATIMUKSET
1
SUOJELLAAN eurooppalaista urheilumallia
Eurooppalainen urheilumalli perustuu suosittuihin periaatteisiin, joita ovat muun muassa palkitseminen urheilumenestyksen perusteella, sarjasta nousemisen ja putoamisen mahdollisuus, Euroopan laajuisiin kilpailuihin pääsyn mahdollisuus kotimaan menestyksen kautta sekä taloudellinen solidaarisuus. Tätä mallia ja sen periaatteita pitää suojata EU:n tasolla, jotta jatkossa voidaan estää superliigan tyyliset irtiottoyritykset.
2
TUNNUSTETAAN urheilun sosiaalinen arvo ja erityisluonne eurooppalaisissa yhteiskunnissa
Urheilulla on merkittävä rooli eurooppalaisissa yhteiskunnissa, sillä se kannustaa ruohonjuuritason osallistumiseen ja edesauttaa koulutusta, julkista terveydenhuoltoa ja kulttuuria sekä tasa-arvoa, moniarvoisuutta ja inkluusiota. Urheilu on miljoonien eurooppalaisten harrastus, intohimo ja yksi elämän tärkeimmistä asioista. Urheilu eroaa tavallisesta liiketoiminnasta. Tämä pitää tunnustaa EU:n lainsäädännössä, myös kilpailusääntöjen tasolla.
3
OTETAAN FANIT MUKAAN keskusteluihin, joilla pyritään muovaamaan eurooppalaisen urheilun pitkäaikaista tulevaisuutta
Pandemia on osoittanut, että fanit ovat yksi tärkeimmistä sidosryhmistä eurooppalaisessa urheilussa. Tämä pitää tunnustaa, ja fanien pitää päästä osallistumaan kaikkiin urheilun pitkäaikaista tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin ja päätöksiin.
MIKÄ ON EUROOPPALAINEN KANSALAISALOITE ?
Eurooppalainen kansalaisaloite (ECI) tarjoaa ihmisille ja ryhmille mahdollisuuden muovata Euroopan unionin (EU) toimintaperiaatteita pyytämällä Euroopan komissiota laatimaan uusia lakeja. Kun aloite on saavuttanut miljoona allekirjoitusta, komissio päättää, mihin toimiin asiassa tulee ryhtyä.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) -artiklan 165, sopimus Euroopan unionista (SEU) -artiklojen 2 ja 3, EU-asetuksen 2021/1060 sekä EU-asetuksen 2021/817 mukaisesti pyydämme komissiota ottamaan käyttöön suosituksen EU:n laajuisen puitekehyksen ja ohjeistuksen laatimisesta jäsenvaltioille. Tämän tarkoituksena on:

  1. suojata eurooppalaista jalkapallon toimintamallia
  2. tunnustaa urheilun sosiaalinen arvo eurooppalaisissa yhteiskunnissa
  3. tunnustaa urheilun erityisluonne EU:n kilpailulainsäädännössä
  4. vahvistaa EU:n visiota ja pitkäaikaisia toimintaperiaatteita eurooppalaisen urheilun tulevaisuudesta ja johtamisesta.
KEITÄ OLEMME ?
Win It On The Pitch on kampanja, jota koordinoi Football Supporters Europe (FSE).

Kansalaisaloitetta ehdottavan ryhmän pitää koostua vähintään seitsemästä aloitteen organisoijasta, jotka asuvat seitsemässä eri EU-maassa.

Aloitteen organisoijat:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Tukijat:
Jos organisaatiosi haluaa ilmaista julkisen tukensa Win It On The Pitch -aloitteelle, lähetä sähköpostia osoitteeseen contact@winitonthepitch.eu.

EUROOPPALAINEN 

KANSALAISALOITE

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Eurooppalainen kansalaisaloite on tapa ehdottaa konkreettisia lainsäädännöllisiä toimia Euroopan komissiolle.

Suojellaan seuroja,
yhteisöjä ja kilpailuja
Allekirjoita tämä kansalaisaloite nyt ja auta
meitä saavuttamaan miljoona allekirjoitusta.