Vairs nekādu superlīgu !
Superlīgas fiasko pierādīja, ka Eiropas sports ir uz katastrofas sliekšņa.

Desmitgažu laikā pieļautās pārvaldības kļūdas ir padarījušas neskaitāmus klubus, kopienas un sacensības neaizsargātus pret agresīvu ieguldītāju, kuru vienīgais mērķis ir peļņa, naidīgas pārņemšanas centieniem.

Pietiek !

Mums jāpārvērš lielais sašutums, solidaritāte un kopīgs mērķis, ar ko tika sagaidīta superlīga, par skaidru, praktisku un ilgtermiņa rīcības plānu Eiropas līmenī.

Sports ir sociālais labums, kas pieder ikvienam, nevis tikai bagātajiem un elitei. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi, lai Eiropas Savienības iestādes, dalībvalstis un politiķi sadarbotos ar līdzjutējiem un ieinteresētiem pilsoņiem, aizsargājot futbolu un citus sporta veidus visā kontinentā.
GALVENĀS PRASĪBAS
1
AIZSARGĀT Eiropas sporta modeli
Eiropas sporta modeļa pamatā ir vispārpieņemti principi, piemēram, nopelni, pārcelšanās augstākā un zemākā līmenī, kvalificēšanās sacensībām Eiropas līmenī, gūstot panākumus pašmāju turnīros, un finansiālā solidaritāte. Šis modelis un tā principi jāaizsargā ES līmenī, lai vairs nepieļautu atdalīšanās mēģinājumus superlīgas izveides aizsegā.
2
ATZĪT sporta sabiedrisko nozīmi un īpašo raksturu Eiropas sabiedrībā
Sportam ir svarīga loma Eiropas sabiedrībā — tas veicina masveidīgu līdzdalību un ietver izglītību, sabiedrības veselību, kultūru, kā arī līdztiesību, dažādību un iekļaušanu. Miljoniem eiropiešu sports ir vaļasprieks, aizraušanās un mērķis. Tas nav kārtējais uzņēmējdarbības veids. Tas jāatzīst ES tiesību aktos, tostarp konkurences noteikumos.
3
IESAISTĪT līdzjutējus diskusijās, lai veidotu Eiropas sporta ilgtermiņa nākotni
Pandēmija ir parādījusi, ka līdzjutēji ir viena no svarīgākajām ieinteresēto personu grupām Eiropas sportā. Tas jāatzīst, iesaistot līdzjutējus visās diskusijās un lēmumu pieņemšanā par Eiropas sporta ilgtermiņa nākotni.
KAS IR EIROPAS PILSONU INICIATIVA ?
Eiropas pilsoņu iniciatīva (ECI) piedāvā cilvēkiem un grupām iespēju veidot Eiropas Savienības (ES) politiku, iesniedzot Eiropas Komisijai petīcijas ar jaunu tiesību aktu ierosinājumiem. Kad iniciatīva sasniedz 1 miljonu parakstu, Komisija lemj par rīcību.

Saskaņā ar LESD 165. pantu, Līguma par Eiropas Savienību 2. un 3. pantu, Regulu (ES) Nr. 2021/1060 un Regulu (ES) Nr. 2021/817 mēs aicinām Komisiju pieņemt ieteikumu, kas nodrošinās ES pamatu un vadlīnijas, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var rīkoties, lai:

  1. aizsargātu futbola modeli Eiropā
  2. atzītu sporta sabiedrisko nozīmi Eiropas sabiedrībā
  3. atzītu sporta īpašo raksturu ES konkurences noteikumos
  4. stiprinātu ES vīziju un ilgtermiņa politiku attiecībā uz Eiropas sporta nākotni un pārvaldību
KAS MĒS ESAM ?
“Uzvari laukumā” ir kampaņa, ko koordinē Football Supporters Europe (FSE).

Pilsoņu iniciatīva jāierosina vismaz septiņu organizatoru, kuri dzīvo septiņās dažādās ES valstīs, grupai.

Organizatori:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Atbalstītāji:
Ja jūsu organizācija vēlas paust publisku atbalstu kampaņai “Uzvari laukumā”, lūdzu, nosūtiet ziņojumu uz e-pasta adresi contact@winitonthepitch.eu.

EIROPAS

PILSOŅU

INICIATĪVA

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir veids, kā aicināt Eiropas Komisiju izstrādāt kādu konkrētu tiesību aktu.

Aizsargā klubus,
kopienas un sacensības
Parakstiet pilsoņu iniciatīvu tagad un
palīdziet mums sasniegt 1 miljonu parakstu.