Geen Super
Leagues meer
Het fiasco van de Super League maakte duidelijk dat de Europese sport op de rand van de afgrond staat.

Tientallen jaren van wanbeheer hebben talloze clubs, verenigingen en competities kwetsbaar gemaakt voor vijandige overnames door roofzuchtige investeerders die alleen maar geld willen verdienen.

Maar nu is het genoeg.

We moeten de uitbarsting van verontwaardiging, solidariteit en gemeenschappelijk doel waarmee de Super League werd ontvangen, omzetten in een duidelijk, praktisch en langetermijnactieplan op Europees niveau.

Sport is een maatschappelijk goed dat van iedereen is, niet alleen van de rijken onder ons en de elite. Meer dan ooit is het van cruciaal belang dat instellingen van de Europese Unie, de lidstaten en politici samenwerken met fans en bezorgde burgers om voetbal en andere sporten op het hele continent te beschermen.
BELANGRIJKSTE EISEN
1
Het Europese sportmodel TE BESCHERMEN
Het Europese sportmodel is gebaseerd op populaire principes zoals sportieve verdienste, promotie en degradatie, kwalificatie voor Europa naar aanleiding van binnenlands succes en financiële solidariteit. Dit model en de bijbehorende principes moeten op EU-niveau worden beschermd om te voorkomen dat er nog meer afscheidingspogingen in de stijl van een Super League worden opgezet.
2
De sociale waarde en het specifieke karakter van sport in de Europese samenleving TE ERKENNEN
Sport speelt een belangrijke rol in de Europese samenleving. Het stimuleert deelname vanaf de basis en speelt door in het onderwijs, de volksgezondheid en de cultuur, en stimuleert voorts gelijkheid, diversiteit en inclusie. Voor miljoenen Europeanen is sport hun hobby, hun passie en hun doel. Het is niet zomaar een bedrijf. Dit moet worden erkend in het EU-recht, met inbegrip van mededingingsregels.
3
Fans bij discussies over het vormgeven van de toekomst van de Europese sport op lange termijn TE BETREKKEN
De pandemie heeft aangetoond dat fans een van de belangrijkste belanghebbenden zijn wat betreft de Europese sport. Dit moet worden erkend, door fans te betrekken bij alle discussies en beslissingen over de toekomst op lange termijn.
WAT IS EEN EBI ?
Een Europees burgerinitiatief (EBI) biedt mensen en groepen de mogelijkheid om de agenda van de Europese Unie (EU) mede te bepalen, middels het indienen van een verzoekschrift om nieuwe wetten voor te stellen bij de Europese Commissie. Zodra een initiatief 1 miljoen handtekeningen heeft, zal de Commissie beslissen over welke actie wordt ondernomen.

In overeenstemming met artikel 165 VWEU, artikel 2 en 3 VEU, Verordening (EU) 2021/1060 en Verordening (EU) 2021/817, roepen we de Commissie op om een aanbeveling goed te keuren die een EU-kader en richtsnoeren voor het optreden van de lidstaten biedt teneinde:

  1. Het Europese voetbalmodel te beschermen
  2. De sociale waarde van sport in de Europese samenleving te erkennen
  3. De specifieke aard van sport in de mededingingsregels van de EU te erkennen
  4. De visie en het langetermijnbeleid van de EU inzake toekomst en bestuur van de Europese sport te versterken
WIE ZIJN WIJ ?
Win It On The Pitch is een campagne die wordt gecoördineerd door Football Supporters Europe (FSE).

Een burgerinitiatief moet worden voorgesteld door een groep van ten minste zeven organisatoren die in zeven verschillende EU-landen wonen.

Georganiseerd door:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Gesteund door:
Als uw organisatie publieke steun voor Win It On The Pitch wil betuigen, stuur dan een e-mail naar contact@winitonthepitch.eu.

EUROPEES

BURGERINITIATIEF

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Teken nu het burgerinitiatief en help ons aan 1 miljoen handtekeningen.

Bescherm clubs,
verenigingen en competities
Teken nu het burgerinitiatief
en help ons aan 1 miljoen handtekeningen.