Nigdy więcej Superlig
Fiasko Superligi uwidoczniło, że europejski sport jest na skraju przepaści.

Lata złego zarządzania naraziły niezliczoną liczbę klubów, społeczności i rozgrywek na wrogie przejęcia przez chciwych inwestorów, których jedynym celem jest zarabianie pieniędzy.

Pora z tym skończyć!

Musimy przekuć okazane głębokie oburzenie, wyrazy solidarności i wspólny cel, z jakimi musiała się zmierzyć idea powołania Superligi, w jasny, praktyczny i długofalowy plan działania na szczeblu europejskim.

Sport jest dobrem wspólnym, które należy do wszystkich, a nie tylko do bogaczy i elit. Teraz bardziej niż kiedykolwiek istotne jest, aby instytucje Unii Europejskiej, państwa członkowskie i politycy współpracowali z kibicami i zaniepokojonymi obywatelami na rzecz ochrony piłki nożnej i innych dyscyplin na całym kontynencie.
KLUCZOWE ZADANIA
1
OCHRONY europejskiego modelu sportu
Europejski model sportu opiera się na powszechnie uznanych zasadach, takich jak zasługi sportowe, awanse i spadki, kwalifikacja do europejskich rozgrywek w wyniku odniesienia sukcesów krajowych oraz solidarność finansowa. Ten model i tworzące go zasady muszą być chronione na szczeblu UE, aby zapobiec kolejnym próbom powołania rozłamowych rozgrywek w stylu Superligi.
2
UZNANIA wartości społecznej i specyficznego znaczenia sportu w społeczeństwie europejskim
Sport odgrywa ważną rolę w społeczeństwie europejskim, zachęcając do angażowania się na szczeblu lokalnym oraz promując edukację, zdrowie publiczne i kulturę, jak również równość, różnorodność i integrację. Dla milionów Europejczyków sport jest hobby, pasją i celem. Nie może być traktowany jak każdy inny biznes. Należy to uwzględnić w prawie UE, w tym w zasadach konkurencji.
3
ZACHĘCANIA fanów do czynnego udziału w dyskusji na temat kształtowania długoterminowej przyszłości europejskiego sportu.
Pandemia uwidoczniła, że kibice są jednymi z najważniejszych interesariuszy europejskiego sportu. Należy to podkreślić oraz zaangażować fanów we wszystkie rozmowy i decyzje związane z kształtowaniem jego długoterminowej przyszłości.
CZYM JEST EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA ?
Europejska inicjatywa obywatelska (ECI) oferuje ludziom i grupom możliwość przyczyniania się do kształtowania polityki Unii Europejskiej (UE) poprzez składanie petycji do Komisji Europejskiej o zaproponowanie nowych przepisów. Gdy dana inicjatywa zdobędzie milion podpisów, Komisja decyduje o dalszych działaniach.

Zgodnie z art. 165 TFUE, art. 2 i 3 TUE, rozporządzeniem (UE) 2021/1060 oraz rozporządzeniem (UE) 2021/817 wzywamy Komisję do przyjęcia zalecenia zapewniającego unijne ramy i wytyczne dla działań krajów UE na rzecz:

  1. ochrony modelu piłki nożnej w Europie
  2. uznania społecznej wartości sportu w społeczeństwie europejskim
  3. uznania szczególnego charakteru sportu w unijnych regułach konkurencji
  4. wzmocnienia unijnej wizji i długoterminowej polityki w zakresie przyszłości sportu europejskiego i zarządzania nim
KIM JESTESMY ?
Win It On The Pitch (Sport musi pozostać sportem) to kampania koordynowana przez sieć Football Supporters Europe (FSE).

Inicjatywę obywatelską musi zgłosić grupa składająca się co najmniej z siedmiu organizatorów mieszkających w siedmiu różnych państwach członkowskich UE.

Organizatorzy:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Wsparcie:
Jeśli Twoja organizacja chciałaby wyrazić publiczne poparcie dla inicjatywy „Win It On The Pitch” (Sport musi pozostać sportem), wyślij wiadomość e-mail na adres contact@winitonthepitch.eu.

EUROPEJSKA

INICJATYWA

OBYWATELSKA

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Europejska inicjatywa obywatelska to sposób na zaproponowanie Komisji Europejskiej konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

Ochrona klubów,
społeczności i rozgrywek
Podpisz inicjatywę obywatelską już teraz
i pomóż nam zdobyć milion podpisów.