Inga fler
superligor
Superligafiaskot bevisade att europeisk idrott står på randen till en katastrof.

Årtionden av misskötsel har gjort otaliga klubbar, närsamhällen och tävlingar sårbara för fientliga övertaganden av rovgiriga investerare som bara är ute efter att tjäna pengar.

Nu räcker det.

Vi måste vända den ström av ilska, solidaritet och känslor av att kämpa för ett gemensamt mål som stod emot superligainitiativet och forma det till en tydlig, praktisk och långsiktig handlingsplan på europanivå.

Idrott är bra för samhället och den tillhör alla – inte bara en elit och de mest förmögna. Idag är det viktigare än någonsin att EU:s institutioner, medlemsstaterna och dess politiker samarbetar med fans och alla berörda och engagerade medborgare för att skydda fotbollen och andra idrotter över hela kontinenten.
HUVUDKRAV
1
SKYDDA den europeiska idrottsmodellen
Den europeiska idrottsmodellen grundar sig på populära principer som sportsliga meriter, ett uppflyttnings- och nedflyttningssystem, kvalificering till Europacuper via framgångar på hemmaplan samt ekonomisk solidaritet. Den här modellen och dess principer måste skyddas på EU-nivå för att förhindra fler utbrytningsförsök för att forma superligor.
2
ERKÄNNA idrottens särskilda karaktär och sociala värde för det europeiska samhället
Idrott spelar en viktig roll i det europeiska samhället genom att både uppmuntra deltagande på gräsrotsnivå, omfatta utbildning, folkhälsa och kultur samt främja jämlikhet, mångfald och inkludering. För miljoner européer är idrott deras hobby, deras passion och det som ger mening i deras liv. Det är mer än bara en affärsverksamhet. Detta måste erkännas genom EU-lagstiftning och även omfatta tävlingsregler.
3
INVOLVERA fansen i samtalen för att forma den europeiska idrottens långsiktiga framtid
Pandemin har visat att fansen är de viktigaste intressenterna inom europeisk idrott. De måste erkännande och tillåtas delta i samtal och beslut som rör idrottens långsiktiga framtid.
VAD ÄR ETT EUROPEISKT MEDBORGARINITIATIV ?
En Europeiskt medborgarinitiatiV (ECI) ger människor och grupper möjlighet att vara med och forma EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att ta fram ny lagstiftning. När ett initiativ har fått en miljon namnunderskrifter kommer kommissionen att besluta vilka åtgärder som bör vidtas.

Enligt artikel 165 i EUF-fördraget, artikel 2 och 3 i EU-fördraget, förordning (EU) 2021/1060 och förordning (EU) 2021/817 uppmanar vi kommissionen att anta en rekommendation till ett EU-ramverk och riktlinjer för att medlemsstater ska:

  1. skydda fotbollsmodellen i Europa
  2. erkänna idrottens sociala värde för det europeiska samhället
  3. erkänna idrottens särskilda karaktär vad gäller tävlingsregler inom EU
  4. stärka EU-visionen och en långsiktig politik för den europeiska idrottens framtid och styrning
VILKA ÄR VI ?
Win It On The Pitch är en kampanj som koordineras av Football Supporters Europe (FSE).

Ett medborgarinitiativ måste läggas fram av minst sju organisatörer bosatta i minst sju olika EU-länder.

Organisatörer:
Emilio ABEJON HUECAS
Helen BREIT
Ronan EVAIN
Martha GENS
Jussi HARTIKAINEN
Tomislav MILEIS
Niamh O'MAHONY
Herjan Boele PULLEN
Lara PELLEGRINI

Om din organisation skulle vilja uttrycka sitt offentliga stöd för Win it On The Pitch, vänligen skicka ett mejl till contact@winitonthepitch.eu.

EUROPEISKT

MEDBORGARINITIATIV

CONTACT@WINITONTHEPITCH.EU

Ett europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt att föreslå Europeiska kommissionen konkreta lagstiftningsåtgärder.

Skydda klubbar,
närsamhällen och tävlingar
Skriv under medborgarinitiativet
nu och hjälp oss nå en miljon underskrifter.